czwartek, 9 maja 2024

Nowe oznaczenia charakterystycznych przepływów wodomierzy wg Dyrektywy MID 2004/22/WE oraz zależności pomiędzy nimi


Nowe oznaczenia charakterystycznych przepływów wodomierzy wg Dyrektywy MID 2004/22/WE oraz zależności pomiędzy nimi
Q1 - minimalny strumień objętości (dawne Qmin). Jest to najmniejszy przepływ, o wartości, przy której wskazania wodomierza spełniają wymagania dotyczące błędów granicznych dopuszczalnych (dokładność 5 %).

Q2 - pośredni strumień objętości (dawne Qt) Jest to pośredni przepływ o wartości pomiędzy minimalnym a ciągłym przepływem, przy którym zakres obciążeń pomiarowych podzielony jest na dwa przedziały: "przedział dolny" i "przedział górny". Każdy z przedziałów ma charakterystyczny błąd graniczny dopuszczalny (dokładność do 2 %) .

Q3 - ciągły strumień objętości (dawne Qn). Jest to największy przepływ, przy którym wodomierz działa w sposób prawidłowy w normalnych warunkach przepływu ciągłego lub przerywanego.

Q4 - przeciążeniowy strumień objętości (dawne Qmax). Jest to największy przepływ, przy którym wodomierz działa w sposób prawidłowy, w krótkim okresie czasu bez uszkodzeń i przekroczenia błędów granicznych dopuszczalnych oraz maksymalnej straty ciśnienia.

Współczynnik R - zastąpił określenie dokładności wodomierzy dawnych "klas": A, B, C, D. Współczynnik R z wartością liczbową określa zakres pomiarowy przepływomierza. Jest ilorazem przepływu ciągłego (Q3) do przepływu minimalnego (Q1), czyli: R = Q3/Q1. Współczynnik R = 40 odpowiada dawnej klasie dokładności A
Współczynnik R = 80 odpowiada dawnej klasie dokładności B
Współczynnik R = 160 odpowiada dawnej klasie dokładności C
Współczynniki R = 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800 odpowiadają dawnej klasie dokładności D.
Z powyższego wynika, że dla danego przepływu ciągłego Q3 im wyższa wartość współczynnika R, tym wodomierz jest dokładniejszy i wyższy jest zakres pomiarowy (wyższa klasa metrologiczna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nowe oznaczenia charakterystycznych przepływów wodomierzy wg Dyrektywy MID 2004/22/WE oraz zależności pomiędzy nimi

Nowe oznaczenia charakterystycznych przepływów wodomierzy wg Dyrektywy MID 2004/22/WE oraz zależności pomiędzy nimi powrót do strony Wodose...